روشنایی و نورپردازی نورکده

روشنایی, نورپردازی, بهینه سازی سیستمهای روشنایی و نورپردازی

کتابهای روشنایی و نورپردازی و مقالات روشنایی و نورپردازی

معرفی کاتابهای روشنایی و نور پردازی معرفی مقالات روشنایی و نورپردازی معرفی پایان نامه های روشنایی و نور پردازی معرفی نرم افزارهای روشنایی و نورپردازی

مشخصات

نورپردازی بناهای :
مرجع کوچک نورپردازی
نورپردازی میدان‌ها :
آشنایی با اصول طراحی روشنایی
تاسیسات روشنایی :
نرم‌افزار روشنایی DIALux
مرجع کامل dialux 4.9 :
معماری نور
طراحان امروز :
م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ورپ‍ردازی‌

توضیحات خدمت

مهندسی روشنایی روشنایی فنی و تاسیسات الکتریکی: (شامل محاسبات عملی و پروژه‌های کاربردی) خورشید، باد و نور طراحی اقلیمی( استراتژیهای طراحی اقلیمی در معماری) اصول طراحی روشنایی بیرونی (Outdoor Lighting Essentials) مهندسی روشنایی و منابع نور م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ بررسی عوامل موثر بر طراحی نور‌پردازی خارجی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]طراحی ست چراغ‌های فضای خارجی هتل پنج‌ستاره راهنمای نورپردازی روشنایی و نورپردازی در معماری ش‍گ‍رده‍ای‌ ن‍ورپ‍ردازی‌ و س‍اخ‍ت‌ م‍واد ت‍وس‍ط‎] 3D stadio‬ت‍ری‌ دی‌ اس‍ت‍ودی‍و] مرجع کوچک نورپردازی نورپردازی بناهای ارزشمند نورپردازی بناهای تاریخی نورپردازی حاشیه‌ی بزرگراه‌ها نورپردازی در سیستم‌های نظارت تصویری جهت استفاده شرکتهای حفاظتی و تکنسینهای نصب سیستمها نورپردازی در معماری منظر نورپردازی میدان‌ها بالاست الکترونیکی لامپهای تخلیه گاز آشنایی با اصول طراحی روشنایی آشنایی با انواع لامپها و محاسبات روشنایی اص‍ول‌ لام‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ اص‍ول‌ و ع‍ی‍ب‌ی‍اب‍ی‌ م‍داره‍ای‌ لام‍پ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌ تاسیسات روشنایی توماس ادیسون و لامپ روشنایی ج‍غ‍ل‍ی‌ ن‍ش‍ه‌ ف‍رام‍وش‌، لام‍پ‌ اض‍اف‍ی‌ خ‍ام‍وش‌ چرا لامپ می‌سوزد؟ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آوا و روش‍ن‍ای‍ی‌ در م‍ع‍م‍اری‌ مبانی نور و روشنایی ک‍ت‍اب‌ راه‍ن‍م‍ای‌ زی‍م‍ن‍س‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ سیستم‌های روشنایی (با استفاده از نرم افزارهای مهندسی) دستورالعمل فنی روشنایی در معادن/ گردآورنده برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن وزارت صنایع و معادن تاسیسات الکتریکی و روشنایی فنی بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از روشنایی طبیعی روز در ساختمان‌ها مهندسی روشنایی : راهنمای تصویری، کاربردی و سریع=Belechtungsthechnik fur den Elektrofachmann طراحی نورپردازی برای محیط های آموزشی (شاخه معماری و ساختمان) هنر نور و معماری (ساخته نور) نور در معماری داخلی طراحی داخلی ، فضا، نور،عناصر روشنایی فضاهای خارجی آموزش جامع نرم‌افزار روشنایی DIALux V4.10& EVo اصول طراحی روشنایی از دیدگاه ایمنی و بهداشت راهنمای کامل نرم‌افزار Calculux, version 5.0b مرجع کامل نرم‌افزار محاسبات روشنایی ٓ دیالوکسٓ بهمراه جدیدترین نسخه نرم‌افزار DIAlux 4.11‬‬‬ طراحی و محاسبات روشنایی با نرم‌افزار DIalux version 4.10.0‏ مهندسی روشنایی تاسیسات الکتریکی و روشنایی فنی مرجع کامل dialux 4.9 معماری نور(رویکردهای اخیر به طراحی با نور طبیعی) چهل کلید نور در معماری و معماری داخلی نورپردازی برای طراحان امروز م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ ن‍ورپ‍ردازی‌: اصول و روش‌های روشنی بخشی معمارانه فضا اصول و مبانی نورپردازی در معماری نورپردازی بی نقص در طراحی فضاهای مسکونی مهندسی محاسبات روشنایی سیستم‌های روشنایی (با استفاده از نرم افزارهای مهندسی) p
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

روشنایی و نورپردازی نورکده

تهران

نوع فعالیت

تولید کننده، خدمات

خدمات/محصولات

روشنایی، نورپردازی، بهینه سازی سیستمهای روشنایی و نورپردازی، سیستمهای روشنایی و نورپردازی(BMS)، سیستمهای روشنایی و نورپردازی بهینه در معابر، ر.شنایی و نورپردازی در مکانها و فضاهای عمومی، تاسیسات الکتریکی روشنایی، خدمات مشاوره

نوع مالکیت:

شرکت با مسئولیت محدود

دسته‌بندی محصولات و خدمات
بروز رسانی 5 روز پیش